สำหรับอาจารย์

การฝึกอบรมสำหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Events

สัมมนา เรื่อง Apple Distinguished Institution

Event date:
17 Feb 2015 08:30
Event End Date:
17 Feb 2015 16:30
Cut off date:
13 Feb 2015 00:00
Capacity:
250
Registered:
39    [View List]
Available place:
211
Price:
Free

Apple Distinguished Institution : "A New Chapter of Excellence” and “Challenge Based Learning” to faculties participating in the iHybrid project.

Keynote speaker
Professor James G. Lengel and Mrs. Kathleen Lengel
Apple Distinguished Educators

Date: Tuesday, 17 February 2015

 

We are no longer accepting registration for this event

Search Events