MyChoice Clicker

myChoice

MyChoice Clicker คือ ระบบสำหรับโหวตเพื่อแสดงความคิดเห็นร่วมกับการนำเสนอข้อมูลผ่านโปรแกรม MS Office PowerPoint ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความตื่นตัวและสนุกกับการโต้ตอบกับผู้สอนในห้องเรียน หากท่านมีความประสงค์จะขอใช้อุปกรณ์ดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ แผนกโสตทัศนูปกรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 6292

หากคณะหรือหน่วยงานมีความประสงค์ให้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการสอน สาธิตการใช้งานอุปกรณ์หรือโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ MyChoice กรุณาติดต่อที่ แผนกฝึกอบรม หมายเลขโทรศัพท์ 6287

ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและคู่มือการใช้งานได้ ที่นี่

Share

TRAINING

 
 

Our SERVICEs

 
 

TECHNOLOGY

 
 

NEWS

 
 

TECHNIQUEs

 
 

FAQs

 
 
 

คู่มือ iTunes U

iTunes U ทำให้การรวบรวมสื่อการเรียนรู้ทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อสร้างบทเรียนที่น่าสนใจเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างบทเรียนในแบบฉบับของคุณเอง ที่นี่

Online Universities

  • While the pages and media found via simple searches may seem unendingly huge at times, what is submerged and largely...

  • Developing an organized system of note taking is a critical part of college success. Taking great notes doesn't just help...

  • What is Plagiarism? A ten page essay is due in twelve hours, but it’s barely begun. The student is desperate....