บริการอุปกรณ์การสอน

TeachingToolService


บริการโสตทัศนูปกรณ์สำหรับอาจารย์ เช่น ลำโพงอเนกประสงค์ เครื่องฉายสไลด์ โน้ตบุ๊ค เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น โดยผู้มีความประสงค์จะขอยืมอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดบันทึกการขอใช้บริการ CTE01 และนำไปยื่นเพื่อขอรับบริการได้ที่แผนกโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 9 ชั้น 1 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 6292

Share

TRAINING

 
 

Our SERVICEs

 
 

TECHNOLOGY

 
 

NEWS

 
 

TECHNIQUEs

 
 

FAQs

 
 
 

คู่มือ iTunes U

iTunes U ทำให้การรวบรวมสื่อการเรียนรู้ทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อสร้างบทเรียนที่น่าสนใจเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างบทเรียนในแบบฉบับของคุณเอง ที่นี่

Online Universities

  • While the pages and media found via simple searches may seem unendingly huge at times, what is submerged and largely...

  • Developing an organized system of note taking is a critical part of college success. Taking great notes doesn't just help...

  • What is Plagiarism? A ten page essay is due in twelve hours, but it’s barely begun. The student is desperate....