สถิติ

ข้ามไปยัง: นำทาง, สืบค้น
สถิติของหน้า
หน้าเนื้อหา47
หน้าทั้งหมด
(หน้าทั้งหมดในวิกินี้ รวมทั้งหน้าพูดคุย หน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
545
จำนวนไฟล์ที่ถูกอัปโหลด333
สถิติการแก้ไข
การแก้ไขหน้าทั้งหมดนับแต่ก่อตั้ง UTCC wiki3,140
จำนวนแก้ไขต่อหน้าโดยเฉลี่ย5.76
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ลงทะเบียน98
ผู้ใช้ที่ยังแก้ไขอยู่ (รายชื่อสมาชิก)
(ผู้ใช้ที่ดำเนินปฏิบัติการในช่วง 30 วันที่ผ่านมา)
0
บอต (รายชื่อสมาชิก)0
ผู้ดูแล (รายชื่อสมาชิก)2
ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง (รายชื่อสมาชิก)2
สถิติการเข้าชม
จำนวนการเข้าชมทั้งหมด
(ไม่นับรวมจำนวนการเข้าชมหน้าที่ไม่มีอยู่และหน้าพิเศษ)
877,827
จำนวนการเข้าดูต่อการแก้ไข:279.56
หน้าที่มีการเข้าชมมากที่สุด
E-classroom : การลงทะเบียนเข้าเรียน e-classroom26,913
Generation26,207
UTCC Hybrid Classroom25,182
หน้าหลัก22,612
อรฤดี ศรีธราพิพัฒน์21,461
UTCC society21,071
IPad App สำหรับการช่วยสอนในชั้นเรียน18,432
การสอนแบบนิรนัย18,022
ธุรกิจครอบครัว17,574
เปรียบเทียบการใช้ 3 Apps17,538
เครื่องมือส่วนตัว
เนมสเปซ

สิ่งที่แตกต่าง
ดู
ปฏิบัติการ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือ