แฟรนไชส์

จาก UTCC wiki
ข้ามไปยัง: นำทาง, สืบค้น

ธุรกิจแฟรนไชส์ คือระบบการดำเนินธุรกิจในการกระจายสินค้าหรือบริการสู่ผู้บริโภค โดยผู้พัฒนาสินค้าหรือบริการ ตลอดจนวิธีการและรูปแบบที่ประสบความสำเร็จต้องการที่จะขยายธุรกิจโดยการจำหน่ายหรือถ่ายทอดสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจเป็นสินค้าหรือบริการ วิธีการและรูปแบบ ให้กับผู้ที่สนใจร่วมทำธุรกิจด้วยกัน โดยทั้งสองฝ่ายได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกัน โดยผู้รับสิทธิ์จะต้องปฏิบัติตามแผนการหรือระบบที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า แบบโลโก้ การโฆษณา หรือสัญลักษณ์ทางการค้าอื่น ๆ ที่ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าของแฟรนไชส์

เครื่องมือส่วนตัว
เนมสเปซ

สิ่งที่แตกต่าง
ปฏิบัติการ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือ